Registrace
 
Registrační údaje(slouží k přihlášení do systému)

Registrace s vazbou na JIPV případě, že máte uživatelský profil založený v jednotném identitním prostoru, zaškrtněte toto políčko
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Stávající E-mail:Na tento email Vám budou zaslány přihlašovací údaje.
Mobilní telefon:Mobilní telefon slouží k obnově zapomenutého hesla.
Organizace / Skupina:
Organizační jednotka / Útvar:
Operační programZde prosím vyberte Operační program pod jehož působnost spadáte. V případě, že přímo nespadáte pod žádný OP (např. pracovníci MF,MMR atd.), vyberte položku MMR-OSMS
Heslo:Heslo musí mít minimálně 12 znaků, musí obsahovat malá i velká písmena a číslo nebo speciální znak. Současně nesmí obsahovat části jména a příjmení uživatele. Heslo nesmí obsahovat první tři písmena jména a příjmení.
Ověření hesla:
Měl/a jste již někdy dříve přístup do monitorovacího systému strukturálních fondů?
Vaše dřívější přihlašovací jméno:
Zdůvodnění žádosti o přístup:Uveďte, zdůvodnění žádosti o přístup do systému. Popřípadě můžete úvést komentář k žádosti o přístup.
 
Kontrolní kód:Zadejte prosím text z obrázku
 

Vyplněním výše uvedených údajů uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb souhlas k jejich použití pro vlastní identifikaci v případě, že budu po administrátorovi aplikace žádat změnit klíčové údaje důležité pro přístup do aplikace.Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.